پروژه پایانی وب معنایی

تاریخ انتشار
۲۴ فروردین ۱۳۹۸
تعداد بازدید
501 بازدید
۶۵,۰۰۰ تومان
وب معنایی نسل جدید وب می باشد که اطلاعات وب پردازش می شود. عنوان انگلیسی این حوزه Semantic web می باشد. برای دریافت مقالات بیشتر در این حوزه با ایران فایلز همراه باشید.

فهرست این پروژه پایانی وب معنایی یا Semantic web thesis به این شرح می باشد :

فهرست:

۱٫۱مقدمه ۶

.۲٫۱تاریخچه           ۷

.۳٫۱مشکل وب کنونی             ۹

.۴٫۱ مفهوم  Semantic web thesis یا وب معنایی       ۱۰

۱٫۴٫۱موتورهای جستجو دروب معنایی  ۱۲

.۲٫۴٫۱مقایسه وب ۲٫۰ و وب ۳٫۰:        ۱۲

۵٫۱ استانداردهای وب ۳         ۱۳

۱٫۵٫۱٫استانداردهای در حال پیشرفت     ۱۴

.۶٫۱جایگاه آنتالوژی در وب معنایی        ۱۶

.۷٫۱ وب معنایی، هوش مصنوعی نیست                ۱۶

۸٫۱ بازیابی و استخراج اطلاعات برای وب معنایی               ۱۷

۹٫۱معرفی وب معنایی            ۱۸

.۹٫۱ ۱مشکلات وب موجود     ۲۱

۲٫۹٫۱نیاز به بازنمایی دانش    ۲۲

۳٫۹٫۱ راهکار های وب معنایی               ۲۵

۱۰٫۱آشنایی با اجزای اساسی وب معنایی               ۲۷

۱-۱۱معماری Semantic web thesis در وب       ۳۰

۱۲٫۱سیل داده ها     ۳۴

۱ .۱۲٫۱ساختارداده  ۳۷

۱-۱۳از جزیره های داده ها     ۳۹

فصل دوم ۴۳

۱٫۲اصول لینک داده ها           ۴۴

۲ .۲معرفی تولیدات عمده لینک              ۴۵

۳٫۲خلاصه اصول   ۴۷

۴٫۲٫URI چیست؟    ۵۰

۵٫۲نامگذاری چیزها با استفاده از URI ها               ۵۰

۶٫۲قابل مجزا بودن URIها      ۵۲

۱٫۶٫۲٫URI303       ۵۴

HASH URI 2 .6.2 ها            ۵۷

۳٫۶٫۲  Hash Versus 303   ۵۹

۷٫۲ ارائه اطلاعات مفید RDF 62

۱٫۷٫۲مدل داده های RDF        ۶۲

۲ .۷٫۲ مزایای مدل داده های RDF          ۶۶

۳٫۷٫۲ویژگی های RDF           ۶۷

۴٫۷٫۲  فرمت مسلسل RDF      ۶۸

RDF/XML1.4.7.1                ۶۹

RDFa 2.4.7.2       ۶۹

۸٫۲لاک پشت          ۷۱

۱٫۸٫۲ سه گانه های – N         ۷۱

RDF/JSON 9.2    ۷۲

۱۰٫۲لینک ها به دیگر چیزها  ۷۳

۱٫۱۰٫۲لینک های ارتباطات    ۷۴

فصل سوم                ۷۷

۱٫۳چرا آنتولوژی    ۷۸

۲٫۳آنتولوژی چیست؟              ۸۰

۳ .۳یک متدولوژی ساده مهندسی دانش   ۸۲

۱٫۳٫۳: گام اول : تعیین دامنه و حوزه آنتولوژی      ۸۴

۱٫۱٫۳٫۳پرسش های توانش     ۸۵

۲٫۳٫۳: گام دوم : در نظر گرفتن مسئله استفاده مجدد از آنتولوژی های مجدد         ۸۶

۳-۳  ۳٫گام سوم : شمارش واژه های مهم در آنتولوژی            ۸۷

۴٫۳٫۳گام چهارم : تعریف کلاس ها و سلسله مراتب کلاس ها                ۸۸

۵٫۳٫۳   گام پنجم : تعریف ویژگی های کلاس ها  Slots         ۸۹

۶٫۳  گام ششم : تعریف جنبه های Slot ها :Define Facets Of The Slots       ۹۰

۷٫۳: ایجاد نمونه ها:                ۹۲

۴٫۳چالش ها             ۹۳

۱٫۴٫۳وسعت            ۹۳

۲٫۴٫۳ابهام               ۹۴

۳ .۴٫۳تردید             ۹۴

۴٫۴٫۳تناقض            ۹۴

۵٫۴٫۳فریب              ۹۵

فصل  چهارم           ۹۶

۱٫۴ابزار توسعه آنتولوژی       ۹۷

۲٫۴شناسایی دامنه آنتولوژی دروس         ۹۸

۳٫۴تشخیص کلاس ها و ساختار آنها       ۹۹

۴-۴-تعریف slot  ها               ۱۰۱

۴-۵ زیر کلاس دروس پایه      ۱۰۶

۴-۶زیر کلاس دروس اصلی   ۱۰۸

۴-۷- زیر کلاس دروس تخصصی          ۱۱۱

۴-۸-زیر کلاس دروس عمومی               ۱۱۳

۴-۹زیر کلاس دروس اختیاری                ۱۱۵

۴-۱۰نمونه های زیر کلاس دروس عمومی             ۱۲۰

۴-۱۱نمونه های زیر کلاس دروس اصلی               ۱۲۱

۴- ۱۲نمونه های زیر کلاس دروس تخصصی        ۱۲۳

۴-۱۳نمونه های زیر کلاس دروس پایه   ۱۲۵

۴-۱۴نمونه های زیر کلاس دروس اختیاری           ۱۲۷

۴-۱۵ تست آنتولوژی طراحی شده:         ۱۲۹

فصل پنجم               ۱۳۷

خلاصه    ۱۳۸

نتیجه گیری وپیشنهادهای آینده                ۱۳۹

منابع و مراجع         ۱۴۱

 

 

۱٫۱ مقدمه

با توجه به گسترش روز افزون اطلاعات در وب و نیازهای جدید به وجود آمده، محققان به این نتیجه رسیده¬اند که با استفاده از تکنیکهای کنونی مورد استفاده در وب نیازهای انسان به طور کامل پاسخ داده نمی شوند.

در وب کنونی ذخیره سازی و انتشار اطلاعات با سهولت انجام می شود اما این نوع ذخیره سازی مشکلات زیادی را برای بازیابی و استفاده بعدی از اطلاعات به وجود آورده است.

وب معنایی به عنوان یک راه حل برای این مشکل به وجود آمده که هدف از آن به اشتراک گذاشتن اطلاعات در وب به صورت هوشمندتر است. در واقع همانگونه که ما در دنیای حقیقی نیاز به زبان مشترک برای انتفال مفاهیم و معانی داریم در دنیای مجازی نیز نیاز به آن احساس می¬شود. تمامی تلاش وب معنایی در آن است که این همزبانی را طوری ایجاد کنند که با انتقال معنای اطلاعات اولا دسترسی به اطلاعات را به گونه ای بهینه میسر سازد و ثانیا امکان پردازش این اطلاعات توسط ماشین به طریق صحیحی فراهم شود.در سال های اخبر سیستم های مختلفی برای بازیابی اطلاعات از وب پیشنهاد شده که در برخی از آنها بازیابی اطلاعات مبتنی بر یک پایگاه دانش است.این پایان نامه شامل پنج فصل است .فصل اول آموزش پایه ی در زمینه ساختار وب معنایی است.فصل دو و سه به صورت تخصصی در مورد آر دی اف و آنتولوژی سخن گفته شده ودر نهایت در فصل چهارم برای نمونه یک آنتولوژی را پیاده سازی کرده ایم.ودر فصل پنجم نتیجه گیری و خلاصه را بیان نموده ایم.پروژه پایانی وب معنایی زیادی بر روی اینترنت وجود دارد که بر روی این موضوع اهمیت بسیار دارند.

 

 

.۲٫۱تاریخچه

مفهوم مدل شبکه معنایی دراوایل دهه شصت توسط دانشمند شناختی مای کلینز آلان ۱، زبان شناخت روس کیولین۲ و روان شناس الیزابت لتوفتوس۳ در نشریات مختلف به عنوان یک فرم برای نمایش دادن دانش ساخت یافته معنایی، ابداع شد. با قراردادن ابرداده قابل خواندن توسط ماشین ،درباره صفحات وچگونگی ارتباط آنها بایکدیگر، فعال کردن عامل های خودکارشده برای دسترسی هوشمندانه تروب و انجام وظایف ازطرف کاربران موجب گسترش یافتن شبکه صفحات وب ابرپیوند شده که تنها توسط انسان قابل خواندن بود،شدخیلی از فناوری هایی که توسط w3c مطرح شده است قبل از این که زیر چتر w3c قرار بگیرند، وجود داشته اند. این ها در زمینه های متخلف استفاده شده است، به خصوص برخورد با اطلاعاتی است که شامل یک دامنه محدود و تعریف شده است، و جایی که داده بـه اشتراک گذاشته شده یک نیاز مشترک است، مانند تحقیقات علمی یا داده ها ی تبدیل شده ما بین کسب و کارهابه علاوه، فناوری هایی با هدف مشترک ، مانند میکروفرمت ها۱، ظهور کرده اند جمیزهندلر۲ ، انجمن عملی( موسسه ) پلی تکنیک فرانک وان هارملن ورنسیلر ۳ ، دانشگاه وریچ آمستر۴  فرقی نمی کند که شما آن را وب معنایی داده های پیوندی ، یا وب ۳٫۰ بنامید، نسل نوینی از فناوری وب پیشرفت های اساسی را در تکامل شبکه جهانی عرضه می نماید. در حالیکه نسل اول این تکنولوژی از آزمایشگاه  پا به بیرون میگذارد، پژوهش تازه ای درصدد کشف این امر است که چگونه رشد وب داده ها ،دنیای ما را تغییر خواهد داد.درحالیکه موضوعاتی همچون ساخت و ایجاد هستی شناختی و منطق همچنان حیاتی می باشند، حوزه های نوینی همچون کاربرد معناشناختی در جست وجوی وب، لینک ( پیوند) و استفاده از داده های باز بر روی وب دانشمندان، مهندسین یا وکلاباشند. آنها بصورت روزافزونـی نیازمند نه تنها درک فناوریهای شیوه ها جهت کنارهم نهادن سامانه های که زبان ها منابع و کارکردهای مختلف را تلفیق نمود که درحفظ توسعه سریع و تغییرات پیوسته وب مهم می باشند برسند درک وب بعنوان فضائی اطلاعاتی زندگی ما را دگرگون نموده است.مقاله ابتکاری اسکینتیفیک امریکن۵ درسال ۲۰۰۱ توسط بـرنزلی تکا مل مورد انتظار از وب موجود به وب معنایی را توصیف کرد . یک تکامل کامل چنان که توسط برنزلی توصیف شد فعلا در حال اتفاق افتادن است.

در ۲۰۰۶ برنزلی و همکارانش اظهار داشتند که : “این ایده ساده، بـه هر حال، تا حد زیادی تحقق نیافته باقی مانده است. “درحالی که ایده هنوز در حال ساخت است، به نظر می رسد به سرعت درحال تکامل است و الهام بخش بسیاری بـوده است بـین ۲۰۰۷-۲۰۱۰ بسیاری محققان  پتانسیل اجتماعی وب معنایی را در کسب و کار و بخش سلامت وبرای شبکه سازی اجتماعی، بررسی کرده اند آن ها همچنین مرز تکامل دموکراسی را بررسی کرده اند :چگونه یک جامعه خواست مشترکش را به یک شیوه دموکراتیک از طریق وب معنایی فرم می دهد. مقاله وب معنایی زیادی بر روی اینترنت وجود دارد.

.۳٫۱مشکل وب کنونی

با توجه به رشد روز افزون وب و با وجود ۴۰۰ میلیون وب سایت و چندین میلیارد منابع اطلاعاتی شامل صفحاتHTML فایل های صوتی و ویدیویی، تصاویر فایل های RSS_XML و غیره عملا وب جاری به یک کتابخانه بزرگ از منابع و اطلاعات مختلف تبدیل شده است.

 

 رشد سایت های اینترنتی

 

موتور جستجو گر مانند گوگل و یاهو و غیره، به کاربران خود امکان جستجو بر اساس کلمات کلیدی مشخص را می دهند. اما بزرگترین مشکل در ارتباط با این شیوه جستجو، که به آن جستجوی کور هم گفته می شود، یافتن کلمات کلیدی مناسب می باشد.البته نباید فراموش کنیم که وب با همین وضعیت موجود نیز یک موقعیت بزرگ به حساب می آید. تا ده سال پیش، هرگز کسی فکر آن را نمی کرد که روی اینترنت بتواند تا این حد در شیوه زندگی انسان ها، اخبار و اطلاع رسانی، ارتباطات و غیره تاثیر بگذارد.

اما از طرفی دیگر، وب موجود، دارای یک مشکل اساسی می باشد. می توان گفت که چالش اساسی در ارتباط با وب آن است که منایع موجود تنها برای انسان ها قابل فهم و استفاده می باشد. بنابراین ماشین ها در جستجو، اشتراک و یکپارچه سازی انبوهی از اطلاعات، محدودیت های زیادی دارند. در حال حاضر ماشین ها جهت شماخت محتوی و اطلاعات موجود در وب، نیاز به دانش انسانی دارند و بدون آن تنها می توانند کورکورانه وجود یا عدم وجود یک کلمه کلیدی را مشخص نمایند.

 

 ۴٫۱.وب معنایی

ایده توسعه وب جاری با تزریق مقداری اطلاعات تکمیلی، به گونه ای که اطلاعات موجود قابل فهم برای ماشین ها باشد. برای اولین بار توسط آقای تیم برترزلی مطرح گردید.ایشان نسل جدیدی از وب جاری را به نام وب معنایی معرفی کردند و هدف از وب معنایی را قابل فهم کردن اطلاعات موجود در وب نیز افزایش قابلیت همکاری بین افراد و عوامل درگیر با داده های مشترک عنوان نمودند. بنابراین وب معنایی قصد ندارد تا وب موجود را از بین ببرد یا جایگزین آن شود، بلکه می خواهد آن را توسعه دهد و در کنار آن(بصورت یک لایه بر روی وب جاری) قرار گیرد. عنوان انگلیسی این حوزه Semantic web thesis می باشد.

 

در حوزه وب معنایی، منظور از قابل فهم نمودن اطلاعات برای ماشین ها آن است که ماشین ها بتوانند از اطلاعات موجود استنتاج کرده و اطلاعات جدیدی را تولید نمایند. این اطلاعات جدید می توانند در پاسخگویی به پرس و جوی های کاربران مورد استفاده قرار گیرند. از این رو یکی از اجزای مهم در وب معنایی موتور استنتاج می باشد که باید مبتنی بر یک منطق باشد، مانند منطق مرتبه اول / دوم، منطق تشریحی و غیره.

در وب معنایی تمرکز بر روی داده ها است و سعی می شود تا از وابستگی داده ها به برنامه یا برنامه های خاص بکاهد. بدین منظور لازم است تا سمانتیک و ساختار نیز به درون داده ها تزریق گردد. در این صورت یک داده هوشمند خواهیم داشت که می تواند در یکی از چارچوب وب معنایی، بدون نیاز به برنامه ای خاص، استفاده شده و در فرایند استنتاج منطقی شرکت نماید.تیم برنز لی وب معنایی را جزئی از وب ۳ توصیف کرد.مردم همواره میپرسند که وب ۳ چیست؟ من فکر میکنم شاید وقتی شما یک پوشش از گرافیک های برداری مقیاس پذیر(همه چیز ناهوار و شناور به صورت مبهم)در وب۲ دارید و دسترسی به یک وب معنایی که جمع کننده حجم زیادی از داده داشته باشیـد، شما به یک منبع داده باور نکردنی دسترسی خواهید داشت . .. .تیم برنزلی ۲۰۰۶”وب معنایی” گاهی اوقات هم معنی “وب۳” به کار می رود، در حالی که هر کدام معنی متفاوتی دارند.وقتی ما درباره وب معنایی حرف می زنیم، ما درباره بسیاری از “چگونه” هایی صحبت میکنیم که معمولا دور از فهم اند چرا که مردم نسبت به مفاهیم مورد نیاز زبان شناسی بی توجه ا ند. بنابرین، ما ترجیح می دهیم چگونگی ظهور وب معنایی در آینده را تصور کنیم.این مورد در مقاله وب معنایی مختلف اشاره شده است.

برای جستجوی مقالات بیشتر در این زمینه Semantic web thesis یا پروژه پایانی وب معنایی را در موتورهای جستجو سرچ کنید.

 

 

راهنمای خرید

برای خرید پروژه پایانی وب معنایی یا  Semantic web thesis باید ابتدا آن را به سبد خرید خود اضافه کنید سپس پرداخت نهایی را انجام دهید.

با جدیدترین پروژه پایانی وب معنایی با ایران فایلز همراه باشید.

با جدیدترین و به روز ترین فایل ها و پروژه ها با سایت ایران فایلز همراه باشید.
در صورت هر گونه سوال به آیدی پشتبان سایت به آدرس  @iranfiles_Support  در تلگرام پیام دهید.

 

مطالعه بیشتر

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

1 دیدگاه برای پروژه پایانی وب معنایی

  1. مهرداد قاسمیانمدیر سایت

    جالبه

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *