مرتب سازی انتخابی در جاوا

ما کد مرتب سازی انتخابی در جاوا را پیاده سازی کردیم . پروژه مرتب سازی انتخابی جاوا یکی از تمرین های درس برنامه سازی پیشرفته و ساختمان داده ها می باشد.

یکی از اعمالی که به وفور در کامپیوتر انجام می گیرد ، عمل مرتب سازی است . الگوریتم های متعددی برای مرتب سازی وجود دارند که در اینجا الگوریتم مرتب سازی انتخابی را پیاده سازی می کنیم.

روش کار این الگوریتم مرتب سازی

این الگوریتم اینگونه عمل می‌کند: ابتدا کوچکترین عدد داخل آرایه را پیدا کرده سپس آن را با اولین خانه آرایه جابه جا می کند. در ادامه دومین عنصر کوچکتر را پیداکرده و با با دومین خانه آرایه جابجا می‌کند و این روند را تا آخر برای سایر خانه های باقی مانده انجام می دهد.

اجرای این پروژه به این صورت می باشد که یک عدد به عنوان n  از ورودی می گیرد و بر اساس آن n عدد را از ورودی می گیرد و در انتهای آن ها را به طور صعودی مرتب می کنید و خروجی را چاپ می کنید .

برای مشاهده عملکرد سورس کد این برنامه فیلم زیر با مشاهده بفرمایید

پیاده سازی الگوریتم مرتب سازی انتخابی در جاوا

برای پیاده سازی الگوریتم مرتب سازی انخابی در جاوا ما از یک متد به نام select استفاده میکنیم. وظیفه این متد این است که یک آرایه و تعداد خانه های آن را از ورودی میگیرد و آن آرایه را مرتب کرده و بر میگرداند.


public static void select(int x[], int n)
{
int min, item;
for(int i = 0; i < n - 1; i ++)
{
min = i;
for(int j = i + 1; j < n; j ++)
if(x[j] < x[min])
min = j;
item = x[i];
x[i] = x[min];
x[min] = item;
}
}

پس از برسی سورس کد پروژه مرتب سازی انتخابی در جاوا تابع select مرتب سازی انتخابی خواهید دید که یک متغیر به نام min  تعریف شده است.حلقه For یک دور کل آرایه را پیمایش می کند و اگر عنصری از آرایه کوچکتر از min بود سپس آن را با اولین خانه آرایه که اندیس آن i است جابه جا می کند . این روال را تا آخر ادامه می دهد.

در صورتی که قصد دارید این سورس کد را تست کنید تابع زیر تابع Main شما خواهد بود :

public static void main(String[] args) {
int n = 5;
Scanner sc= new Scanner(System.in);
System.out.print("Enter N:");
n=sc.nextInt();
int[] x=new int[n];
System.out.print("Enter " + n +" numbers:");
for(int i = 0; i < n; i ++)
x[i]=sc.nextInt(); ;
select(x, n);
System.out.print("Sorted data is:");
for(int i = 0; i < n; i ++)
System.out.print(x[i] + " ");
}

 :اگه ورودی ها را به صورت زیر وارد کنید

selectionsort - مرتب سازی انتخابی در جاوا

 

 

 

 

 

 

سپس خروجی به صورت زیر می باشد:

selectionsort2 300x23 - مرتب سازی انتخابی در جاوا

 

 

امیدوارم که این کد مرتب سازی انتخابی در جاوا براتون مفید بوده باشه و در صورت هر گونه سوال می تونید در قسمت نظرات همین مطلب از ما بپرسید و با مطالب سایت ایران فایلز همراه باشید.

مطالعه بیشتر